Ossaart

Ga naar de inhoud
Volksdansen


Lied van vanouds

Lied van vanouds één lied uit onze dagen
zacht of bezwerend, strijdbaar of onthecht,
met echo's van geleden nederlagen
op het lange kruisspoor van ons eerste recht,
onder dit wijd gewelf hebt gij geklonken
gelijk voordien zevenmaal zevenmaal
gij hebt ons geestdrift en geluk geschonken
door weerbaar zingen in dezelfde taal:
Wij zullen niemand om vergunning vragen
voor wat wij willen zeggen, waar en hoe !
wij gaan eendrachtig zonder versagen
naar de vervulling van de toekomst toe
motto van deze dagen en van ons leven,
het lied dat eindelijk waarheid wordt en daad
die niet meer wacht op wat nooit wordt gegeven
gá‚áá‚án zangers slechts, maar stichters van de staat
Al veel te hoog en te laat
wordt Vlaanderen een volk en
  
VOLK WORDT STAAT !
  
Hugo Pieters
  

  

  
Geraadpleegde werken:
VIVO van Edgard Wauters
Zwaardansen in Vlaanderen van dr Eugeen Verstraete
Volkse opleiding in jeugdorganisaties van dr Eugeen Verstraete
Zeg Kwezelke wilde gij dansen van Tilly Marievoet en Filip TasCopyright © 2015.Speelschaar Ossaart - Designed by Webmaster. Van Giel Peter
Terug naar de inhoud