Volkse Feesten - Ossaart

Ga naar de inhoud

Volkse Feesten

Volkse Feesten
JAARKRANS VOLKSE FEESTEN


INLEIDING

Hier  geven wij U de jaarkrans met een echte volkskundige indeling, die  rekening houdt met de oudste feestgetijden: de twee midwinterfeesten,  het lentefeest en het zomerfeest. Heidense feesten zal men zeggen,  inderdaad, doch het kost niet veel moeite om de christelijke feesten  daarmee te verbinden of daarrond te groeperen. Men moet er zich echter  voor hoeden in al onze volksgebruiken naar verkerstend heidendom te  zoeken.
  
De  evolutie, die zich voltrekt te gevolge van de industrialisatie en het  moderne leven, dat meer beïnvloed wordt door de techniek dan door de  natuur, heeft diepe sporen nagelaten in het volksleven. De tweede  wereldoorlog heeft voorgoed het tijdperk afgesloten, waarin het  onderscheid tussen een agrarische samenleving en een geïndustrialiseerde  maatschappij nog zeer duidelijk was.
  
Deze  grenzen zijn thans op zijn minst vervaagd en dreigen totaal te  verdwijnen in een dicht bevolkt land zoals het onze. Niet alleen is de  verhouding stad platteland totaal veranderd, maar bovendien heeft het  moderne verkeer en de verbreiding van massamedia zoals radio en  televisie en tegenwoordig de sociale media een zichtbare weerslag op  alles wat verband houdt met de traditie.
  
Er  zijn niet genoeg redenen om de traditionele volksgebruiken volledig af  te schrijven. Grotendeels worden zij aangepast aan de nieuwe tijd en  wij, de nieuwe generatie, moet weten wat de traditionele  gemeenschapscultuur betekende en in grote trekken blijft bieden aan  sterke steun voor het behoud van de eigen volksaard.
  

  
Een oude wijsheid zegt: Een volk is zolang onsterfelijk, tot het zichzelf opgeeft
Copyright © 2015.Speelschaar Ossaart - Designed by Webmaster. Van Giel Peter
Terug naar de inhoud