Ossaart

Ga naar de inhoud
Volkse Feesten > 2 de periode - Winter > Vervolg Julfeest - Joelfeest
”JULFEEST” - “JOELFEEST”

                                                                  Gebruiken rond het Joelfeest

Naar de offergaven van de Germanen zijn de vormen van de Joelkoeken veelal dierenfiguren: varkens, kippen dikwijls versierd met eieren als symbool van de vruchtbaarheid. Ook het paard en de bok nemen een belangrijke plaats in en wij vinden ze nog terug in Scandinavie. Het paard doet ons denken aan Wodan's schimmel of aan het strijdros dat als dodengave in de Germaanse oertijd mee in het graf ging voor later gebruik. Andere vormen voor de Joelkoeken zijn: ringen, raderen, levensbomen en harten als teken van een nieuwe levenskracht. Deze harten vinden wij nog terug in de peperkoekenharten als nieuwjaarsgeschenk.  
Een ander belangrijk element is de Joelblok, een blok van eiken, kersen, of pruimenhout die gedurende de hele Joelnacht moest blijven branden. Doofde hij vroegtijdig uit dan was dat alvast een slecht voorteken voor het komende jaar. De blok werd ook besprenkeld met water, dit om invloed uit te oefenen op de natuurverschijnselen. Het branden ven het blok had invloed op de zon, het water op de regen. De assen werden bewaard als talisman tegen brand, en soms mee uitgestrooid met het zaaigoed om een rijke oogst te bevorderen. In onze huidige tijd vinden wij de Joelblok nog terug in ons kerstgebak, dat verkocht wordt in de vorm van een boomstronk.Copyright © 2015.Speelschaar Ossaart - Designed by Webmaster. Van Giel Peter
Terug naar de inhoud