Ossaart

Ga naar de inhoud
Volksdansen > Liederen
Muziek beluisteren - klik op Blauwvoet

Schoon lief


Schoon lief, hoe ligt gy hier en slaept
In uwen eersten droome?
Wilt opstaen en den mei ontfaên
Hy staet hier al zoo schoone
.
k En zou voor geenen mei opstaen
Myn vensterken niet ontsluiten
Plant uwen mei waer 't u gerei
Plant uwen mei daer buiten!

Waer zou 'k hem planten of waer doen?
't Is al op 's heeren strate
De winternacht is koud en lang,
Hy zou zyn bloeyen laten
.
Schoon lief, laet hy zyn bloeyen staen,
Wy zullen hem begraven
Op 't kerkhof by den eglantier,
Zyn graf zal roosjes dragen.

Schoon lief, en om die roozekens
Zal 't nachtegaelken springen,
En voor ons beî in elken mei
Zyn zoete liedekens zingen.Copyright © 2015.Speelschaar Ossaart - Designed by Webmaster. Van Giel Peter
Terug naar de inhoud