- Ossaart

Ga naar de inhoud

Volkse Feesten > 1 ste periode - Herfst
Jaarmarkten


Dit zijn  buurt- en dorpsfeesten met openbare volksspelen. Deze oude gezellige  feesten zien stilaan een nieuw levenslicht en er worden zelfs al  straatfeesten georganiseerd.  Meestal werden deze feesten gehouden in de naoogst periode omdat er dan  minder werk was op de boerderij. Jaarmarkten zijn meestal een  overblijfsel van de grote heidense volksvergaderingen waar de mensen van  heinde en verre samen kwamen, hun belangen bespraken, rechtspraak  beoefenden, handelswaar verruilden en later verkochten en zelfs werden  er religieuze bijeenkomsten gehouden. De  datum is zeer plaatsgebonden. De oorspronkelijke datum zou geweest zijn  op de feestdag van de beschermheilige.  Het zijn echter niet de patroons van de kerken uit de bekeringstijd,  die de kermissen hebben helpen bepalen door hun patroonschap. Onze  parochiepatroons die in verband staan met de jaarmarkten stammen door  hun cultus of verering af uit de negende en tiende eeuw.

Op de jaarmarkten werden ook  spelen gedaan, waaraan de hele jongelingschap deelnam tot groot jolijt  van de toeschouwers. Sommige van deze volksspelen, zoals het ganstrekken  en hanenkappen zijn wegens hun wreedaardig karakter ofwel verboden,  ofwel zonder meer in onbruik geraakt. Andere zijn nog in zwang zoals het  ringsteken (te paard of op de fiets), zaklopen, patatten of  kikvorskruien, staakklimmen, strooplikken, garen eten, eierenslaan,  kaarsjeslopen, flessen vullen, vogelpik, koekenkappen, waterbaksteken.  Kramen met speelgoed, snuisterijen, zoetigheid, gebakken vis, oliebollen  zijn steeds in trek. Evenals tuigen om iemands kracht of handigheid te  beproeven, de kunst om een doel te raken, schommels en zwiermolens en  zeker de draaimolen (paardenmolen) vullen de reeks kramen aan.

De muzikanten ontbreken niet op de  jaarmarkt. Onder hen de doedelzakspeler. De gehele kermisdag wordt er  gedanst en zelfs tot 's nachts om de jaarmarkt af te sluiten.  Tegenwoordig kennen wij nog de jaarmarkten waar paarden- en  runderenkeuringen gehouden worden. De kermis staat opgesteld met  nieuwere attracties, friet- en oliebollenkramen, kindermolens en ander  zaken maar de volksmuzikanten zijn verdwenen.  In Sint-Niklaas is dit op de eerste maandag van december.Copyright © 2015.Speelschaar Ossaart - Designed by Webmaster. Van Giel Peter
Terug naar de inhoud